Om ervoor te zorgen dat iedereen (ook mensen met een beperking) toegang heeft tot inhoud op het internet, zijn er richtlijnen opgesteld door het World Wide Web Consortium*.* Deze webrichtlijnen zijn gebundeld onder de noemer Web Content Accessibility Guidelines, beter bekend als WCAG (weekeg). Om het web toegankelijk te maken, gelden deze regels internationaal. De Nederlandse overheid is sinds 23 juni 2021 wettelijk verplicht om al zijn websites toegankelijk te maken.

De laatste versie van de WCAG is versie 2.1, van 5 juni 2018. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de WCAG 3.0, die de toegankelijkheid van de websites, maar ook van de WCAG zelf, flink zal verbeteren. Het gaat echter nog wel even duren voor we hier gebruik van gaan maken.

Beperkingen

Om een beter beeld te krijgen van het belang van deze richtlijnen, is het goed om te kijken naar wat een beperking precies inhoud. In Nederland zijn er zo’n 17 miljoen mensen met een beperking. Ja, dat klopt. We hebben allemaal een beperking of kunnen ermee te maken krijgen. De richtlijnen zijn echter van het grootste belang voor mensen met een blijvende beperking. Deze groep telt ongeveer 4 miljoen mensen.

We splitsen beperkingen op in drie groepen: blijvende beperkingen, tijdelijke beperkingen en situationele beperkingen.

Blijvende beperkingen

Dit zijn visuele, auditieve, motorische en cognitieve beperkingen die blijvend zijn. Denk daarbij aan blindheid, slechtziendheid, kleurenblindheid, doofheid, RSI-klachten, reuma, spierziekten, dyslexie, autisme, concentratiestoornissen of een verstandelijke beperking.

Tijdelijke beperkingen

Een voorbeeld van een tijdelijke beperking is bijvoorbeeld een gebroken arm of slecht zicht na een oogoperatie.

Situationele beperkingen

Situationele beperkingen ontstaan door de plek waar je bent of door het moment. Zo zorgt zonlicht op je scherm er bijvoorbeeld voor dat het beeld dat je ziet, erg onduidelijk is.

In alle bovenstaande gevallen is een website die voldoet aan de WCAG-richtlijnen van groot belang om de website te kunnen blijven gebruiken en de informatie die er op staat tot je te kunnen nemen.

Hoe werkt de WCAG

De WCAG 2.1 is georganiseerd volgens vier principes. Elk principe bevat enkele richtlijnen, die op hun beurt succescriteria bevatten. De succescriteria zijn verdeeld over drie ‘toegankelijkheidsniveaus’ (A, AA en AAA), die een toenemende inspanning vragen bij de implementatie.

Je merkt het al: de WCAG zelf is niet heel erg toegankelijk. Dat zul je ook wel merken als je de richtlijnen en succescriteria doorleest. De structuur en teksten zijn erg complex.

Kort samengevat zijn er 50 punten waar je op moet letten wanneer je wilt dat jouw website voldoet aan de huidige webrichtlijnen. De meeste van deze punten hebben betrekking op het ontwerp en de bouw van de website. Met deze punten hebben we vanaf het begin van het ontwerp en de bouw van Publiqa rekening gehouden. Met de overige punten moet jij rekening houden bij het aanmaken van de inhoud.

Om je hiermee verder te helpen hebben we in dit helpcentrum de belangrijkste punten uitgewerkt.

Wil je je verdiepen in de webrichtlijnen? Kijk dan eens op: https://toegankelijkonline.nl/wcag-uitgelegd

Lees verder

Lees meer over Kleurcontrast